Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Gminy Chocz

Kolorowy pasek

Szacowanie szkód spowodowanych złymi warunkami atmosferycznymi

Postępowanie w sprawie szacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, takich, jak: susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawina

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek poszkodowanego rolnika (producenta rolnego) o oszacowanie szkód.
  2. Oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej (tj. w uprawach, zwierzętach, środkach trwałych) w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych przez komisję gminną powołaną przez wojewodę.
  3. Sporządzenie przez komisję protokołów z oszacowania szkód. W przypadku, gdy rolnik posiada grunty w kilku gminach, komisja właściwa dla siedziby gospodarstwa rolnego sporządza również protokół zbiorczy po dostarczeniu przez producenta rolnego protokołów z innych gmin.
  4. Protokół sporządzany jest przez komisję w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje producent rolny, a drugi wojewoda.
  5. W przypadku, gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej, lub gdy szkoda przekracza kwotę 1050 zł w przypadku szkód w środku trwałym, wojewoda potwierdza wystąpienie szkód poprzez sporządzenie adnotacji na protokole.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Złożenie: Sekretariat Urzędu Miejskiego Gminy Chocz Gminy, ul. Rynek 17, 63-313 Chocz,
Pokój nr 1

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Ustalenia wysokości szkód komisja dokonuje w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia przez rolnika (producenta rolnego) wniosku o oszacowanie szkód, jednak nie później niż: 

1) do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji, albo

2) w terminie 3 miesięcy od wystąpienia gradu, deszczu nawalnego, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny - w przypadku szkód w środku trwałym, albo

3) w terminie do 12 miesięcy od ustąpienia wody, umożliwiającego komisji rozpoczęcie szacowania szkód - w przypadku szacowania szkód spowodowanych przez powódź w budynkach służących do produkcji rolnej.

Komisja przekazuje protokoły z oszacowania szkód wojewodzie w terminie 30 dni od oszacowania szkód, a w przypadku protokołów zbiorczych (gdy rolnik posiada grunty w kilku gminach) - w terminie 45 dni.

Podstawa prawna

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 187).

2. Wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla komisji powołanych przez wojewodę, dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Inne informacje

We wniosku o oszacowanie szkód należy uwzględnić całość produkcji roślinnej i zwierzęcej, prowadzonej w danym roku w gospodarstwie rolnym, niezależnie od stopnia zniszczenia. Rodzaj i powierzchnia upraw powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty składanym do ARiMR.

Jeżeli rolnik posiada grunty rolne w innych gminach i nie zgłasza tam szkód, to we wniosku należy podać także uprawy z innych gmin, a w rubryce "stopień szkód (%)" wpisać 0.

Jeżeli rolnik zgłasza szkody również w innych gminach, to do wniosku należy dołączyć protokoły z oszacowania szkód z tych gmin, niezwłocznie po ich otrzymaniu, w celu sporządzenia protokołu zbiorczego dla całego gospodarstwa rolnego przez komisję właściwą dla siedziby gospodarstwa.

Protokół z oszacowania szkód jest podstawą do ubiegania się o pomoc w formie kredytu preferencyjnego lub inną formę pomocy, jeżeli taka zostanie uruchomiona w danym roku.

 

Załączniki

Wniosek - szacowanie szkód (139.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
Data wprowadzenia:2017-10-12 11:02:11
Opublikował:Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
Data publikacji:2017-10-12 11:03:39
Ostatnia zmiana:2017-10-12 11:05:58
Ilość wyświetleń:232
URZĄD MIEJSKI GMINY CHOCZ UL. RYNEK 17, 63-313 CHOCZ

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij