Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Gminy Chocz

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Informacje ogólne
    Dane podstawowe (1)

Organy
    Burmistrz Gminy Chocz (1)
    Rada Miejska Gminy Chocz (0)
        Skład Rady kadencja 2014-2018 (0)
            Skład Rady (1)
        Skład Rady kadencja 2010-2014 (0)
            Skład Rady (1)
            Przewodniczący Rady (1)
            Wiceprzedowniczący Rady (1)
            Komisje (0)
                Rewizyjna (1)
                Gospodarki, Inwestycji i Ochrony Środowiska (1)
                Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej (1)
                Budżetu i Gospodarki Komunalnej (1)
        Skład Rady kadencja 2006-2010 (0)
            Skład rady (14)
            Przewodniczący rady (1)
            Wiceprzedowniczący rady (1)
            Komisje (0)
                Komisja Rewizyjna (3)
                Gospodarki Przestrzennej, Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Inwestycji oraz Ochrony Środowiska (3)
                Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej (4)
                Komisja Budżetowa (3)
    Oświadczenia majątkowe (0)
        za 2006 (1)
            Radni (1)
            Urząd Gminy + kierownicy jednostek (1)
        za 2007 (0)
            Radni (1)
            Urząd Gminy + kierownicy jednostek (1)
        za 2008 (0)
            Radni (1)
            Urząd gminy + kierownicy jednostek (1)
        za 2009 (0)
            Radni (1)
            Urząd gminy + kierownicy jednostek (1)
        za 2010 (0)
            Po wyborze na stanowisko (1)
            Składane oświadczenia do dnia 30.04.2011 r. (0)
                Radni (1)
                Urząd + kierownicy jednostek (1)
        za 2011 (0)
            Po wyborze na stanowisko (1)
            Składane oświadczenia do dnia 30.04.2012 r. (0)
                Radni (1)
                Urząd + kierownicy jednostek (1)
        za 2012 (0)
            Składane oświadczenia do dnia 30.04.2013 r. (0)
                Radni (1)
                Urząd + kierownicy jednostek (1)
        za 2013 (0)
            Składane oświadczenia do dnia 30.04.2014 r. (0)
                Urząd + kierownicy jednostek (1)
                Radni (1)
            Po wyborze na stanowisko (1)
        za 2014 (0)
            Składane oświadczenia po upływie kadencji 2010-2014 (0)
                Radni (1)
                Wójt Gminy (1)
            Składane oświadczenia po wyborze kadencja 2014-2018 (0)
                Radni Gminy Chocz (1)
                Wójt Gminy (1)
            Składane oświadczenia do dnia 30.04.2015 r. (0)
                Urząd + kierownicy jednostek (1)
                Radni (1)
        za 2015 (0)
            Składane oświadczenia do dnia 30.04.2016 r. (0)
                Urząd + kierownicy jednostek (1)
                Radni (1)
        za 2016 (0)
            Składane oświadczenia do dnia 30.04.2017 r. (0)
                Urząd + kierownicy jednostek (1)
                Radni (1)
        za 2017 (0)
            Składane oświadczenia do dnia 30.04.2018 r. (0)
                Urząd + kierownicy jednostek (1)
                Radni (1)
        Formularze - oświadczenia majątkowe (1)
    Młodzieżowa Rada Gminy Chocz (1)
    WYBORY (1)
        Wybory samorządowe 2018 (53)
        Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 2015 (13)
        Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015 (6)
        Wybory na Prezydenta RP 2015 (17)
        Wybory do Wielkopolskiej Izby Rolniczej 2015 (1)
        Wybory samorządowe 2014 (32)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 (12)
        Wybory na Prezydenta RP 2010 (7)
        Wybory samorządowe 2010 (23)
        Wybory uzupełniające do Rady Gminy Chocz 2011 (9)
        Wybory do rad powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej 2011 (2)
        Wybory parlamentarne 2011 (12)

Gmina
    Charakterystyka ogólna (1)
    Dane statystyczne (4)
    Jednostki organizacyjne (0)
        Biblioteka Publiczna Gminy Chocz (1)
        Gminny Ośrodek Kultury (1)
        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (1)
        Szkoła Podstawowa w Kuźni (1)
        Szkoła Podstawowa w Kwileniu (1)
        Zespół Szkół w Choczu (1)
        Zakład Wodno-Kanalizacyjny Sp. z o.o. (4)
    Jednostki pomocnicze (1)
    Stowarzyszenia i związki międzygminne (1)
    Zamówienia publiczne (1)
        Otwarte (0)
            2018 (5)
            2017 (0)
            2016 (6)
            2015 (7)
        Roztrzygnięte (0)
            2018 (14)
            2017 (11)
            2016 (10)
            2015 (13)
    Oferty pracy (2)

Urząd Miejski
    Struktura organizacyjna (0)
    Procedury (0)
    Prowadzone rejestry i ewidencje (2)

Prawo lokalne
    Statut (4)
    Uchwały i zawiadomienia (0)
        Uchwały i zawiadomienia o Sesji RG kadencja 2018-2023 (0)
            Sesja I - 19.11.2018 r. (2)
            Sesja II - 30.11.2018 r. (1)
        Protokoły z Sesji i Komisji RG Chocz (1)
        Uchwały i zawiadomienia o Sesji RG kadencja 2006-2010 (0)
            Sesja I (1)
            Sesja II (1)
            Sesja III (1)
            Sesja IV (1)
            Sesja V (2)
            Sesja VI (1)
            Sesja VII (2)
            Sesja VIII (2)
            Sesja IX (1)
            Sesja X (2)
            Sesja XI (1)
            Sesja XII (2)
            Sesja XIII (2)
            Sesja XIV (2)
            Sesja XV (2)
            Sesja XVI (2)
            Sesja XVII (2)
            Sesja XVIII (2)
            Sesja XIX (2)
            Sesja XX (2)
            Sesja XXI (2)
            Sesja XXII (2)
            Sesja XXIII (2)
            Sesja XXIV (2)
            Sesja XXV (2)
            Sesja XXVI (2)
            Sesja XXVII (2)
            Sesja XXVIII (2)
            Sesja XXIX (2)
            Sesja XXX (1)
            Sseja XXXI (2)
            Sesja XXXII (2)
            Sesja XXXIII (2)
            Sesja XXXIV (1)
            Sesja XXXV (1)
        Uchwały i zawiadomienia o Sesji RG kadencja 2010-2014 (0)
            Sesja I - 01.12.2010 r. (2)
            Sesja II - 03.12.2010 r. (2)
            Sesja III - 30.12.2010 r. (2)
            Sesja IV - 31.01.2011 r. (2)
            Sesja V - 25.03.2011 r. (2)
            Sesja VI - 31.05.2011 r. (2)
            Seja VII - 30.06.2011 r. (2)
            Sesja VIII - 31.08.2011 r. (2)
            Sesja IX - 30.09.2011 r. (2)
            Sesja X - 14.10.2011 r. (1)
            Sesja XI - 29.11.2011 r. (2)
            Sesja XII - 29.12.2011 r. (2)
            Sesja XIII - 28.03.2012 r. (2)
            Sesja XIV - 30.04.2012 r. (2)
            Sesja XV - 12.06.2012 r. (2)
            Sesja XVI - 16.07.2012 r. (2)
            Sesja XVII - 27.08.2012 r. (2)
            Sesja XVIII - 29.10.2012 r. (2)
            Sesja XIX - 07.12.2012 r. (2)
            Sesja XX - 28.12.2012 r. (2)
            Sesja XXI - 27.02.2013 r. (2)
            Sesja XXII - 12.03.2013 r. (2)
            Sesja XXIII - 27.03.2013 r. (2)
            Sesja XXIV - 16.04.2013 r. (2)
            Sesja XXV - 10.06.2013 r. (2)
            Sesja XXVI - 17.09.2013 r. (2)
            Sesja XXVII - 10.10.2013 r. (2)
            Sesja XXVIII - 06.11.2013 r. (2)
            Sesja XXIX - 25.11.2013 r. (2)
            Sesja XXX - 30.12.2013 r. (2)
            Sesja XXXI -30.01.2014 r. (2)
            Sesja XXXII - 25.02.2014 r. (2)
            Sesja XXXIII - 19.03.2014 r. (2)
            Sesja XXXIV - 21.05.2014 r. (2)
            Sesja XXXV - 16.06.2014 r. (2)
            Sesja XXXVI - 14.08.2014 r. (2)
            Sesja XXXVII - 17.09.2014 r. (2)
            Sesja XXXVIII - 30.10.2014 r. (2)
        Uchwały i zawiadomienia o Sesji RG kadencja 2014-2018 (0)
            Sesja I - 28.11.2014 r. (2)
            Sesja II - 12.12.2014 r. (2)
            Sesja III - 30.12.2014 r. (2)
            Sesja IV - 19.02.2015 r. (2)
            Sesja V - 06.03.2015 r. (2)
            Sesja VI - 09.04.2015 r. (2)
            Sesja VII - 03.05.2015 r. (1)
            Sesja VIII - 27.05.2015 r. (2)
            Sesja IX - 23.06.2015 r. (2)
            Sesja X - 27.08.2015 r. (2)
            Sesja XI - 29.10.2015 r. (2)
            Sesja XII - 27.11.2015 r. (2)
            Sesja XIII - 22.12.2015 r. (2)
            Sesja XIV - 27.01.2016 r. (2)
            Sesja XV - 22.03.2016 r. (2)
            Sesja XVI - 30.05.2016 r. (2)
            Sesja XVII - 27.07.2016 r. (2)
            Sesja XVIII - 07.09.2016 r. (2)
            Sesja XIX - 14.11.2016 r. (2)
            Sesja XX - 21.12.2016 r. (2)
            Sesja XXI - 23.02.2017 r. (2)
            Sesja XXII - 29.03.2017 r. (2)
            Sejsa XXIII - 16.05.2017 r. (2)
            Sesja XXIV - 29.05.2017 r. (2)
            Sesja XXV - 25.07.2017 r. (2)
            Sesja XXVI - 29.08.2017 r. (2)
            Sesja XXVII - 20.10.2017 r. (2)
            Sesja XXVIII - 27.11.2017 r. (2)
            Sesja XXIX - 19.12.2017r. (2)
            Sesja XXX - 15.03.2018 r. (2)
            Sesja XXXI - 12.04.2018 r. (2)
            Sesja XXXII - 17.05.2018 r. (2)
            Sesja XXXIII - 05.06.2018 r. (2)
            Sesja XXXIV - 14.06.2018 r. (2)
            Sesja XXXV - 10.07.2018 r. (2)
            Sesja XXXVI - 30.08.2018 r. (2)
            Sesja XXXVII - 16.10.2018 r. (2)
            Sesja XXXVIII - 08.11.2018 r. (2)
    Podatki lokalne (9)
        Deklaracje podatkowe (1)
    Regulamin urzędu (1)
    Plany rozwoju gminy (9)
    Budżet (0)
        Budżet 2019 (2)
        Budżet 2018 (7)
        Budżet 2017 (8)
        Budżet 2016 (9)
        Budżet 2015 (7)
        Budżet 2014 (5)
        Budżet 2013 (8)
        Budżet 2012 (10)
        Budżet 2011 (9)
        Budżet 2010 (6)
        Budżet 2009 (4)
        Budżet 2008 (1)
    Plan zagospodarowania przestrzennego (0)
    Zarządzenia (0)
        2017 (1)
        2016 (1)
        2015 (1)
        2013 (4)
        2010 (6)
        2009 (1)

Informacje
    Instrukcje obsługi (0)
    Letni wypoczynek (1)
    Obwieszczenia i informacje (81)
    Ochrona środowiska (2)
        Oceny oddziaływania na środowisko (1)
            Eksploatacja kruszywa naturalnego - Piła JR (4)
            Zakończone (0)
                Mała elektrownia wodna "MEW Kwileń" (8)
                Mała Elektrownia Wodna - Stary Olesiec (4)
                Przebudowa drogi gminnej w m-ci Nowa Kaźmierka (3)
                Mała elektrownia wodna - Stary Olesiec (2)
                Instalacja fotowolkaniczna o mocy do 2 MW - Nowolipsk (5)
                Zakład Produkcji Kotłów - Chocz (5)
                Budowa kanalizacji sanitarnej Chocz-Kwileń (8)
                Przebudowa dróg gminnych Stara Kaźmierka - Nowa Kaźmierka (5)
                Elektrownia wiatrowa Chocz (2)
                Przebudowa drogi powiatowej Chocz-Józefów (7)
                Budowa kanalizacji sanitarnej Chocz - Olesiec (5)
                Elektrownia wiatrowa Józefów (5)
                Elektrownia fotowoltaiczna - Stary Olesiec (5)
                Elektrownia fotowoltaiczna - Chocz (5)
                Budowa Budynku Bazy Transportowej - Niniew (1)
                Kanalizacja sanitarna - Chocz (3)
                Instalacja mikro biogazowni Piła (1)
                Produkcja ładowaczy i maszyn rolniczych m. Józefów (2)
                Punkt magazynowania i przeładunku odpadów (4)
                Budowa przebudowa dróg (2)
                Instalacja solarna o mocy do 2 MW - Stara Kaźmierka (2)
                Instalacja fotowoltaliczna do 2 MW - Stara Kaźmierka (2)
            Budowa Małej elektrowni wodnej "MEW Ruda Wieczyńska" w km 20-340 rzeki prosny gm. Gizałki, gm. Czermin, pow. pleszewski (1)
            Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej 442 na odcinku Gizałki - Brudzewek (4)
        Azbest (0)
        Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (3)
    Opłata skarbowa (1)
    Redakcja (1)
    Wpólnota gruntowa we wsi Chocz (1)
    Organizacje pozarządowe (6)
    Petycje (0)
        2018 (1)
        2017 (2)
        2016 (2)
        2018 (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij